رقابت های جهانی تنیس کلمبو

اعضای تیم تنیس دختران کشورمان جهت اعزام به کلمبو مشخص شد

با برگزاری چهار مرحله اردوی آمادگی برای دختران تنیسور کشورمان، ترکیب نهایی اعزامی به مسابقات جهانی کلمبو مشخص شد.