رقابت های دسته برتر تنیس روی میز دختران

رقابت های دسته برتر تنیس روی میز دختران برگزار می شود

رقابت های دسته برتر تنیس روی میز نوجوانان دختر به میزبانی اصفهان با حضور 36 ورزشکار در حال پیگیری است.