رقابت های شمشیر بازی زنان آسیا

اعزام سه بانوی شمشیرباز به مسابقات کسب سهمیه المپیک و آسیایی

اردوی تمرینی تیم شمشیربازی کشورمان از فردا ۱۴ فرورین ماه با حضور سه ورزشکار در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره به منظور حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک آغاز خواهد شد.