رقابت های قهرمانی دو ومیدانی معلولان آسیا

کسب پنجمین طلای کاروان شش نفره اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا

در ادامه رقابت های قهرمانی دو ومیدانی معلولان آسیا، نمایندگان کشورمان در پنجمین روز این مسابقات به مصاف رقبای خود رفتند.