رقابت های قهرمانی کشور

تهران قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان بانوان کشور شد

رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ‌ملی تیر‌اندازی با ‌کمان داخل سالن در مسافت 18 متر در رده های سنی جوانان، نو‌جو‌ا‌نان و بز‌ر‌گسالان با قهرمانی تیم تهران به میزبانی بجنورد به پایان رسید.