رقابت های لیگ آبهای آرام بانوان

آغاز هفته سوم رقابت‌های لیگ آب‌های آرام بانوان

هفته سوم لیگ آب‌های آرام بانوان با رقابت قایقرانان در 9 ماده چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی برگزار می شود.