رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز زنان

آغاز دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز زنان کشور

مرحله برگشترقابت های لیگ برتر تنیس روی میز زنان کشور، از 24 تا25 اسفندماه در آکادمی پینگ پنگ باشگاه انقلاب در حال برگزاری است.