رقابت های لیگ کبدی بانوان باشگاه های کشور

تیم گلستان راهی مرحله دوم لیگ برتر کبدی بانوان شد

نایب رییس هیات کبدی گلستان گفت: تیم گلستان با کسب 3 پیروزی متوالی و با اقتدار راهی مرحله دوم رقابت های لیگ برتر کبدی بانوان کشور شد.