رقص باله دختران

بالرین آمریکایی آفریقایی‌تبار؛

میستی کوپلند بانوی سیاه پوست رقصنده باله

میستی کوپلند آمریکایی آفریقایی‌تبار یکی از رقصندگان گروه رقص American Ballet Theater، یکی از سه گروه مهم باله کلاسیک در آمریکاست.

شگفتی های بانوان محجبه ورزشکار؛

معرفی زنان محجبه دنیای ورزش که تاریخ‌ساز شدند

رقابت برای بانوان مسلمان آن هم با حجاب اسلامی کار ساده ای نیست تا جایی که برای بعضی از آنها حجابشان مانع از حضور در عرصه های بین المللی می شود، اما زنان مسلمانی هستند، که با وجود محدودیت‌ها حجاب اسلامی را اولویت قرار دادند و اینگونه به شهرتی جهانی رسیدند.