روئینگ قهرمانی آسیا

مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا – چین؛

درخشش مدال های رنگارنگ روئینگ

روز سوم مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا با کسب تصاحب نشان توسط تیم چهارنفره جفت پاروی بانوان ایران آغاز شد.