روئینگ مهسا جاور

مسابقات کاپ یک روئینگ بانوان آسیا اهدا مدال قهرمانی مهسا جاور

مسابقات کاپ یک روئینگ بانوان آسیا که به میزبانی تهران برگزار شد مهسا جاور تواسنت مدال یکی از بانوان طلایی این رقاب ها باشد