روز جهانی زن

لباس باشگاه رئال بتیس به مناسبت روز جهانی زن

دوشنبه هشتم مارس هفته آینده روز جهانی زن است این روز بزرگ برای تیم فوتبال رئال بتیس به یک سنتی تبدیل شده است برای اینکه جشن گرفته شود و همچنین ادای احترامی به زنان سراسر دنیا و خصوصا کشور خودشان باشد.