روز هشتم دوومیدانی زنان در پارالمپک ریو ۲۰۱۶

همگام با ورزش بانوان در پارالمپیک ریو 2016؛

نتایج روز هشتم رقابت‌های دوومیدانی زنان در پارالمپیک ریو ۲۰۱۶

روز گذشته ۲۵ شهریور برابر با ۱۵ سپتامبر و هشتمین روز رقابت‌های پارالمپیک ریو بود و زنان ورزشکار پارالمپیکی در ماده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند و سکوداران مشخص شدند.