روسانا ماکلنان

همگام با ورزش بانوان در المپیک ریو 2016؛

ژیمناستیک زنان در المپیک ریو ۲۰۱۶/طلای ترامپولین به روسانا ماکلنان از کانادا رسید

"روسانا ماکلنان" از کانادا در ژیمناستیک ترامپولین بانوان المپیک ۲۰۱۶ ریو موفق به کسب مدال طلا شد.