روستایی

هشتمین المپیاد ورزشی روستایی بانوان استان اصفهان برگزار می شود

هشتمین المپیاد ورزشی روستایی بانوان استان اصفهان روز جمعه هفته جاری با حضور 300 شرکت کننده برگزار می شود.