رویینگ

با تشدید اختلافات بین سرمربی تیم ملی رویینگ و افشین فرزام؛

مربی تیم رویینگ بانوان اردو را ترک کرد

با تشدید اختلافات بین سرمربی تیم ملی رویینگ و مربی تیم بانوان؛ افشین فرزام مربی تیم رویینگ بانوان اردوی تمرینات تیم ملی را ترک کرد.