رکورد جهانی اسکیت سرعت زنان در ماده 500 متر شکسته شد

رکورد جهانی اسکیت سرعت زنان در ماده ۵۰۰ متر شکسته شد

الیز کریستی اسکیتر بریتانیایی در دومین رویداد از فصل 2016/17 مسابقات جام جهانی اسکیت با ثبت زمان 42.504 رکورد جهانی این رشته را ارتقا داد.