ریاست جمهوری

پیرامون دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛

تفاوت دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری در مورد ورزش بانوان

اهمیت ورزش بانوان ایران به حدی زیاد است که دیدگاه نامزدهای دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد ورزش بانوان را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادیم.

ویژه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری برای ورزش بانوان

شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری با حضور در رادیو ورزش، برنامه‌های خود در حوزه ورزش را بیان خواهند کرد. ما در این بخش برنامه های کاندیداها را در حوزه ورزش بانوان منعکس می نماییم.

سخنان ریاست جمهوری در خصوص بانوان ورزشکار ایرانی + ویدیو

سخنان دکتر روحانی در خصوص بانوان ورزشکار ایرانی در عرصه های ورزشی بین المللی و تاثیر آنها بر روی جوانان کشور های اسلامی