ریتا جیپتو

محرومیت قهرمان ماراتن بوستون دو سال دیگر افزایش یافت

در حالی که تنها سه روز به پایان زمان ممنوعیت ریتا جیپتو، دونده زن کنیایی مانده است، دو سال دیگر به آن اضافه شد.