ریحانه درفشی

ریحانه درفشی حکم و سوت داوری آسیایی کاراته را به شهدای مدافع حرم اهدا کرد + تصاویر

ريحانه درفشي داورآسيايي كاراته حكم JBداوري و سوت داوري آسيايي خود را تقدیم شهدای مدافع حرم کرد .