ریکرو دختران

معرفی نفرات برتر ریکرو بانوان در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تیرو کمان

رقابت های انتخابی تیم ‌ملی تیر‌و‌کمان در رشته ریکرو زنان با مشخص شدن نفرات برتر در ورزشگاه 19 مهر شهر بجنورد به پایان رسید.