زاهده اسکندرلو

بانوی البرزی نفر اول مسابقات آفرود قهرمانی کشور

مسابقات آفرود قهرمانی کشور در کرمانشاه برگزار شد و در کلاس بانوان زاهده اسکندرلو قهرمان شد.