زایمان دختر ۱۱ ساله قربانی تجاوز

زایمان دختر ۱۱ ساله قربانی تجاوز + عکس

پزشکان می‌گویند هم حال مادر و هم نوزاد دختر خوب است و نوزاد ۳.۵۵ کیلو وزن دارد. اعتراض جهانی به زایمان دختر یازده ساله قربانی تجاوز دکتر ماریو ویالبا گفت مادر بخوبی جراحی را پشت سر گذاشته است