زمان ورزش

بهترین زمان برای انجام حرکات ورزشی

بهترین زمان برای ورزش یک ساعت و نیم تا دو ساعت بعد از وعده‌های اصلی غذا می‌باشد.