زنان بدنساز

ایروبیک و بدنسازی زنان

این روزها بدنسازی و تناسب اندام علاوه بر آقایان توجه بانوان را نیز به خود جلب کرده است، اما خانم ها به علت عدم آگاهی در این خصوص گاهی این مسیر را اشتباه می روند که متن ذیل کمک شایانی به افزایش آگاهی آنها می کند.