زنان خلبان عربستانی

استخدام زنان خلبان عربستان در ترکیه

درحالیکه زنان در عربستان حتی حق رانندگی در کشورشان را ندارند، شرکت هواپیمایی ترکیه آمادگی خود را برای استخدام خلبانان زن عربستانی اعلام کرد.