زنان در استادیوم

نباید از حضور کنترل شده خانواده ها در استادیوم ها ترسید

عضو هیات مدیره کانون مربیان فوتبال معتقد است برای گوشه‌گیر نشدن فوتبال ایران از جامعه جهانی باید شرایط حضور حانواده‌ها در ورزشگاه‌ها فراهم شود و وزارت ورزش و جوانان نیز در این راستا باید تبلیغات رسانه‌ای حضور بانوان را جدی‌تر پیگیری کند.