زنان در پارالمپیک ریو

رویای پارالمپیک ریو برای زن سوارکار معلول، نزدیک است یا دور؟

« اِما بوث » زن سوار کار اهل استرالیا، سه سال قبل در یک سانحه رانندگی از ناحیه کمر دچار معلولیت شد. وی بعد از گذشت یک دوره سه ساله پس از آغاز معلولیتش، موفق شد تا برای شرکت در بازی های پارالمپیک ریو در رشته سوارکاری، واجد شرایط شود.