زنان فرانسوی

چرا زنان فرانسوی هرگز پیر به نظر نمی‌آیند؟

شفافیت پوست صورت زنان فرانسوی نشان از اهمیت بالایی که بانوان این کشور به پوستشان می‌دهند دارد نه به علت ژنتیک و DNA آنها. آنها به زیبایی و تناسب اندام خود بیش از زنان سایر کشورها می‌پردازند.