زنان کماندار

اردوهای بانوان کماندار در دو بخش ریکرو و کامپوند برگزار می‌شود

تیم ملی تیراندازی باکمان کشورمان در بخش ریکرو به اردو دعوت شده اند ولی در بخش کامپوند این اردوها از 17 اسفند ماه آغاز شده است.

فعالیت ورزشی زنان ایرانی با حجاب اسلامی یک اقدام قهرمانانه است

تیر و کمان از جمله رشته هایی است که لباس ورزشکار به شدت در عملکرد آن تاثیر می گذارد، فعالیت بانوان ورزشکار ایرانی با حجاب اسلامی یک اقدام قهرمانانه است.