زنان کونگ فوکار ایرانی

دخترانی که نبوغ خود در هنر رزمی ایرانی را به رخ می‌کشند +عکس

همایش قهرمانان کونگ فو توآ زنان استان فارس در مجموعه ورزشی شهرک رکن آباد شیراز برگزار شد.