زهرا جعفرآبادی

قهرمان و رکورددار ده هزار متر پیاده روی بانوان؛

زهرا جعفرآبادی: درآمد سفره‌خانه‌ها از باشگاه‌های ورزشی بیشتر است

زهرا جعفرآبادی قهرمان و رکوردار ده کیلومتر پیاده روی گفت: مواد مخدر و قلیان بین جوانان باب شده و فکر می‌کنم درآمد سفره‌خانه‌های سطح شهر بیشتر از باشگاه‌های ورزشی باشد.

جابه‌جایی رکورد ملی و باشگاهی ۱۰ کیلومتر پیاده‌روی بانوان

رکورد ملی و باشگاهی ۱۰ کیلومتر پیاده‌روی بانوان توسط زهرا جعفرآبادی شکسته شد.