زهرا پاریاد

گفتگوی خواندنی با زهرا پاریاد؛

زهرا پاریاد بانوی دوومیدانی کار تاکستانی و قهرمان پرش طول جوانان

گفتگوی جذاب با زهرا پاریاد بانوی دوومیدانی کاز تاکستانی از قهرمانی پرش طول جوانان بانوان تا دروازه‌بانی در رشته ورزشی رول‌بال.