زوج های ورزشکار المپیک ریو

زوج‌های ورزشکار المپیک ۲۰۱۶ ریو

برای بسیاری از ورزشکاران این یک آرزو است که رویاهایشان را با کسی که کاملا آنها را می‌فهمد به اشتراک بگذارند. سایت ورزش بانوان زوج‌های ورزشکار المپیکی استرالیایی را نام برده که با شور شوق فراوان عشق و ورزش را باهم مخلوط کرده‌اند.