زوج همجنس‌گرای مسابقات المپیک

دو تن از اعضای تیم ملی هاکی زنان بریتانیا به عنوان؛

اولین زوج همجنس‌گرای مسابقات المپیک

کیت و هلن ریچاردسون والش عضو تیم ملی هاکی زنان بریتانیا هستند که سه سال پیش با هم ازدواج کرده‌اند. حضور این دو در ترکیب تیم مالی زنان بریتانیا در ریو به عنوان حضور اولین زوج همجنس‌گرا در یک دوره از مسابقات المپیک ثبت خواهد شد.