سارا نظری

لیبرو والیبال دختران: شکستمان برابر هند برای نداشتن تجربه کافی بود

لیبرو تیم ملی والیبال بانوان سارا نظری اظهار داشت باخت تیم ملی والیبال دختران زیر 19 سال برابر در هند بخاطر نداشتن تجربه کافی بود