ساشا بانکس

سومین دفاع ساشا بانکس از عنوان خود در مسابقات قهرمانی کمربند زنان راو

مبارزه قهرمانی کمربند راو زنان میان شارلوت فلیر و ساشا بانکس پیگیری شد. ساشا برای سومین بار در سال جاری از عنوان خود دفاع کرد و سطنت یک ساله خود را در مسابقات جهانی کمربند زنان راو به رخ کشید.