سافت بال بانوان

سرمربی تیم ملی سافت بال بانوان ایتالیا به ایران می آید

«چنیترونه» سرمربی تیم ملی سافت بال بانوان ایتالیا، برای کمک به سافت بال ایران بهمن ماه سال جاری به کشورمان سفر خواهد کرد.

آغاز مرحله نهایی لیگ سافت بال بانوان کشور

در ادامه رقابت های سافت بال بانوان کشورمان، دور نهایی این مسابقات روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه، به میزبانی هیأت انجمن های ورزشی استان تهران و در محل زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.