سالی جونز

خواننده سرشناس زن به داعش پیوست/عکس

سالی جونز‏‏‏ sally jones، نوازنده و خواننده زن انگلیسی در همراهی با همسر ۲۰ ساله خود به گروه تروریستی داعش پیوسته باشد