سال نو

رنگ سال ۲۰۱۷ میلادی یا ۱۳۹۶ شمسی چیست ؟

رنگ سبز به عنوان سایه ی طراوت و تجدید قوا و نمادی برای آغازی نو می باشد.