سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک

در پی انتشار اطلاعات ورزشکاران المپیک توسط هکر ها؛

خواهش کمیته بین المللی المپیک از هکرها

همزمان با انتشار اسناد دیگری از سوی هکرها مبنی بر سکوت کمیته بین المللی المپیک در برابر استفاده قهرمانان اروپایی و آمریکایی از داروهای نیروزا، این کمیته از روسیه خواست برای توقف این روند اقدام کند.

زهرا نعمتی پارالمپین مدعی مدال طلا از دید کمیته بین‌المللی پارالمپیک

سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک زهرا نعمتی، بانوی تیراندازی با کمان کشورمان را از ورزشکارانی معرفی کرده است که انتظار درخشش او در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو می‌رود.