سحر شیروانی

گزارشی از هفته دوم لیگ کاراته بانوان

دختران کاراته و رنج کمبود اسپانسر در سوپر لیگ

هفته دوم سوپر لیگ کاراته زنان کشور در حالی در سالن کبکانیان برگزار شد که تیم بیمه تعاون، غول بزرگ سوپر لیگ به دلیل حضور ملی پوشان این تیم در کاراته وان ژاپن به میدان نرفت.