سخت تر

ورزش و تحرک؛

خانم ها برای کاهش وزن به تمرینات بیشتری نیاز دارند

حتما شما هم شنیده اید که کاهش وزن در خانم ها نسبت به آقایان به تمرینات سخت تری نیاز دارد.اما به نظر شما چرا باید تمرینات خانم ها شدت بیشتری داشته باشد تا بتوانند به وزن ایده آل خود برسند؟