سردار حسین ساجدی نیا

پلمپ ۲۵۲ باشگاه بدنسازی غیرمجاز در تهران

طی پنج ماه ابتدای سال جاری ۲۵۲ باشگاه بدنسازی و پاورلیفتینگ به علت تخلفات از سوی متصدیان و یا مالکان آن پلمب شده است