سردار سلیمانی

نازنین ملائی مدالش را به سردار سلیمانی تقدیم کرد

بانوی قایقران کشورمان پس از کسب مدال طلای روئینگ تک نفره بانوان آسیا این مدال را به سردار سلیمانی تقدیم کرد.