سرمربی والیبال دختران

معرفی دختران والیبالیست دعوت شده به اردوی تیم ملی

سرمربی تیم ملی والیبال دختران نام بازیکنانی که از آنها برای حضور در اردوی آمادگی چهارم دعوت شده است، را ذکر کرد.