سرپرست تیم ملی والیبال بانوان

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح شد؛

شاید سرمربی جدید ، ولاسکو والیبال بانوان ایران باشد

مایدا چیچیچ روزمه بسیار خوبی در والیبال بانوان دارد و حضورش تاثیر زیادی در بهتر شدن روحیه دختران و موفقیت های آینده دارد، اصلا شاید مایدا ولاسکو والیبال بانوان شد.

سرپرست تیم ملی والیبال بانوان در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

مربی خونگرم خارجی، عاشق دختران والیبالیست ایران شد

مایدا پس از اینکه انگیزه بانوان والیبالیست را برای دیداری که نتیجه اش از قبل مشخص است دید، از کار کردن با دختران ایرانی ابراز خوشحالی کرد. او با عشق و علاقه خاصی بازی دختران را تماشا می کرد.