سلامت و تغذیه

۵ دشمن اصلی زنان را بشناسید

از آنجا که هیچ تضمینی برای افزایش طول عمر وجود ندارد، تحقیقات زیادی در پی آن هستند که بتوانند داشتن عمر طولانی و توام با سلامت را امکان‌پذیر کنند.

در پی تحقیقات انجام شده؛

زنان بیشتر از مردان از مغزشان کار می کشند!

خواب کافی نقش بسزایی در سلامت ذهنی و جسمی افراد دارد. مطالعات جدید نشان داده است که زنان در مقایسه با مردان به طور میانگین به ۲۰ دقیقه خواب بیشتر نیاز دارند. همچنین گفته می‌شود کم‌خوابی به سلامتی زنان در مقایسه با مردان آسیب بیشتری وارد می‌کند.

تفاوت های بدن زن و مرد؛

رازهای نهفته در بدن زنان + عکس

تفاوت هایی میان متابولیسم های زنانه و مردانه وجود دارد که می تواند به عوامل ژنتیکی و ساختاری و تفاوت های میان بدن زن و مرد وابسته باشد. در سوخت و ساز بدن کربوهیدرات ها و چربی ها مهمترین نقش را ایفا می کنند.