سندروم داون

موسسه فرشتگان دیوار 47؛

رنگ و بوی ورزش در میان دختران سندروم داون

موسسه فرشتگان دیوار 47 شرایطی برای ورزش کردن دختران سندروم داون فراهم کرده تا تغییری بزرگ در شیوه زندگی این فرشته‌های 47 کوروموزومی روی دهد.

سوارکار زن استرالیایی حین مسابقات از اسب خود سقوط کرد

میشل پین سوارکار استرالیایی است که روز گذشته ( 22 ماه می ) بر اثر سقوط از اسب حین مسابقات دچار آسیب دیدگی شد.