سوارکاری دختران

با پیگیری خبرنگار سایت ورزش بانوان؛

نایب رئیس جدید بانوان فدراسیون سوارکاری تا تدوین برنامه هایش مصاحبه نمی کند

روز گذشته طی حکمی نایب رئیس جدید فدراسیون سوارکاری انتخاب شد که با تماس های خبرنگار سایت ورزش بانوان ستاری فقیهی گفت تا تدوین کامل برنامه هایم مصاحبه نمی کنم.

نایب رئیس بانوان فدراسیون سوارکاری منصوب شد

کبری ستاری فقیهی، طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون سوار کاری نایب رئیس شد.